Thể loại:Sinh 1661

Sinh thập kỷ 1660:
1660 – 1661 – 1662 – 1663 – 1664
1665 – 1666 – 1667 – 1668 – 1669

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1661 . Xem thêm những người qua đời năm 1661 .