Thể loại:Sinh 1748

Sinh thập kỷ 1740:
1740 – 1741 – 1742 – 1743 – 1744
1745 – 1746 – 1747 – 1748 – 1749

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1748 . Xem thêm những người qua đời năm 1748 .