Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1939

Tổ chức thể thao thành lập năm 1939.

 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944

Theo thập niên: 1920 <<1930>> 1940

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.