Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1942

Tổ chức thể thao thành lập năm 1942.

 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947

Theo thập niên: 1930 <<1940>> 1950

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.