Thể loại:Thân vương

Thân vương thường là vua của một công quốc, thân vương quốc. Trong tiếng Anh cũng gọi là Prince, như Hoàng tử.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thân vương”

Thể loại này gồm trang sau.