Thể loại:Thần thoại

Thần thoại học là một bộ môn nghiên cứu về các truyện thần thoại. Các mục từ sau đây có liên quan đến thần thoại học.

Thể loại con

Thể loại này gồm 22 thể loại con sau, trên tổng số 22 thể loại con.