Thế vận hội Trẻ (Youth Olympic Games) là Thế vận hội dành cho thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 18, tổ chức lần đầu năm 2010.

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thế vận hội Trẻ”

5 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 5 trang.