Toán học rời rạc là một ngành toán học làm việc với các vật thể chỉ nhận các giá trị rời rạc.

Thể loại con

Thể loại này gồm 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

H

K

L

T