Thị Trung, Lạc Sơn

Thị Trung là một quận của địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 825 km2, dân số năm 2002 là 540.000 người.

Quận Thị Trung được chia thành

  • 4 nhai đạo: Trương Công Kiều, Bạc Thủy, Thượng Hà, Bề Tử;
  • 16 trấn: Tô Kê, An Cốc, Thổ Chủ, Thông Giang, Thủy Khẩu, Mưu Tử, Mao Kiều, Thanh Bình, Bạch Mã, Miên Trúc, Xa Tử, Lâm Giang, Cửu Phong, La Hán, Toàn Phúc, Đồng Gia.
  • 10 hương: Dương Loan, Duyệt Lai, Kiếm Phong, Lăng Vân, Bình Hưng, Phổ Nhân, Thạch Long, Cửu Long, Nghinh Dương, Quan Miếu.

Các đơn vị này lại được chia thành 252 thôn hành chính, 43 khu xã

Tham khảoSửa đổi