Nam-Bắc triều

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Thời Nam Bắc triều)

Nam-Bắc triều là tên gọi chỉ một giai đoạn lịch sử một quốc gia phong kiến có sự phân tranh giữa hai triều đại Nam-Bắc, có thể chỉ:

Tham khảoSửa đổi