Thụ thể (hóa sinh)

Trong hóa sinh (biochemistry) và dược học (pharmacy), cái thụ thểphân tử protein nằm trên màng của tế bào hay nằm trong tế bào chất của tế bào mà nhận những tín hiệu hóa học từ bên ngoài tế bào. Khi tín hiệu hóa học liên kết với thụ thể, chúng gây ra dạng phản ứng của tế bào / mô, ví dụ nó có thể thay đổi hoạt động điện của cái tế bào. Các phân tử tín hiệu gắn kết với thụ thể được gọi là các phối tử (ligand), có bản chất là một peptit hoặc các loại phân tử khác như chất dẫn truyền thần kinh, hormone (nội tiết tố) phân tử thuốc hoặc là độc chất. Trong ý nghĩa này, một thụ thể là một phân tử protein đã nhận ra và phản ứng nội sinh tín hiệu hóa học, ví dụ như một thụ thể acetylcholine thụ nhận ra và phản ứng ligand nội sinh của nó, acetylcholine. Tuy nhiên, đôi khi trong dược học, thuật ngữ này được sử dụng để bao gồm các protein khác là mục tiêu của dược phẩm,như enzyme.

1. Phối tử (hoặc là ligand)
2. Thụ thể (hoặc là receptor)
3. Phân tử tín hiệu nội bào
Đây là ví dụ các thụ thể màng.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi