Thủy điện Sông Bung 5

Thủy điện Sông Bung 5 trên bản đồ Việt Nam
Thủy điện Sông Bung 5
Thủy điện Sông Bung 5
Thủy điện Sông Bung 5 (Việt Nam)

Thủy điện Sông Bung 5 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông Bung tại vùng đất huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam [1][2][3].

Thủy điện Sông Bung 5 có công suất 57 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 1/2010, hoàn thành quý 4/2012 [4].

Sông Bung

sửa

Sông Bung là phụ lưu cấp 1 của sông Vu Gia.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Bản đồ Hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Bản đồ, 2004.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-48- 12A & 12B. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
  3. ^ Xây dựng thủy điện Sông Bung 5. Trang tin ngành điện, 31/12/2010. Truy cập 25/11/2017.
  4. ^ Thủy điện Sông Bung 5 sẽ phát điện thương mại vào đầu quý 4/2012[liên kết hỏng]. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 13/09/2012. Truy cập 25/11/2017.

Liên kết ngoài

sửa