Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam

Danh sách các Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ từ 1945 đến nay [1]

Thứ trưởng Bộ nội vụ (1945-1975)Sửa đổi

Phó Trưởng Ban Tổ chức của Chính phủ (1973-1990), Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (1990-1992), Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (1992-2002)Sửa đổi

Thứ trưởng Bộ nội vụ (2002-Nay)Sửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Danh sách các Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ từ 1945 đến nay”.