Tham tán quân vụ là một chức quan thời phong kiến (từ thời Lê đến thời Nguyễn). Đây là một chức vụ quân sự do một quan văn đảm nhiệm, làm nhiệm vụ tham mưu cho một thống lĩnh quân đội. Chức vụ này chỉ duy trì trong thời gian diễn ra một chiến dịch quân sự.

Một số Tham tán Quân vụ nổi tiếng: