Mở trình đơn chính

Thanh có thể là tên gọi của:

Triều đại
  • Nhà Thanh trong lịch sử Mãn Châu, Đài Loan, Mông Cổ, Trung Quốc, Uyghur, và Tây Tạng.
Địa danh
Khác