Thiên Hoàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thiên hoàng có thể có một trong các nghĩa sau: