Thiên Thủy (tiếng Trung: 天水市, bính âm: Báiyín, Hán Việt: Thiên Thủy thị) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thiên Thủy có dân số 320.300 người (2000). Thiên Thủy có hang đá Mạch Tích 麦积山石窟.

Vị trí trong Cam Túc

Các đơn vị hành chính sửa

Địa cấp thị Thiên Thủy quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Phong cảnh sửa

 
Thiên Thủy


Tham khảo sửa