Thiên niên kỷ 3 TCN

Thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên là thời gian từ năm 3000 TCN đến hết năm 2001 TCN, nghĩa là bằng 1.000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 4 TCN1 4 TCN2 4 TCN3 4 TCN4 4 TCN5

4 TCN6 4 TCN7 4 TCN8 4 TCN9 3 TCN0

Theo thiên niên kỷ: 4 TCN 3 TCN 2 TCN

Sự kiệnSửa đổi

  • Khoảng 2879 TCN: Thành lập triều đại Hồng Bàng (Việt Nam)
  • Khoảng 2202 TCN - 1766 TCN: Thành lập triều đại nhà Hạ

Tham khảoSửa đổi