Thiên văn học năng lượng cao

ngành khoa học

Thiên văn học năng lượng cao là tập hợp các nhánh thiên văn học nghiên cứu các vật thể thiên văn giải phóng bức xạ có năng lượng cao. Nó bao gồm thiên văn học tia X, tia gamma, tử ngoại, cũng như các nghiên cứu về neutrino, tia vũ trụ,...[1]

Các vật thể thiên văn học thường được nghiên cứu trong lĩnh vực này có thể bao gồm các lỗ đen, sao neutron, các nhân thiên hà hoạt động, siêu tân tinh, tàn tích siêu tân tinh và các chớp tia gamma [2][3].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ High Energy Astrophysics Observatories. A service of the Astrophysics Science Division at NASA/GSFC and the High Energy Astrophysics Division of the Smithsonian Astrophysical Observatory, 02/08/2017. Truy cập 25/12/2017.
  2. ^ High-Energy Astronomy Observatory. Oxford Reference, 2010. Truy cập 29/12/2017.
  3. ^ A Brief History of High-Energy (X-ray & Gamma-Ray) Astronomy. NASA's HEASARC (High Energy Astrophysics Science Archive Research Center), 07/12/2017. Truy cập 25/12/2017.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi