Thu Giang có thể là:

  • Biệt hiệu của Nguyễn Duy Cần (1907–1998), học giả, nhà biên khảo và trước tác người Việt Nam
  • Nguyễn Thu Giang (sinh 1985), kỳ thủ cờ vua và nhà toán học người Úc gốc Việt