Thuyết Truman

Thuyết chính trị chống Cộng của Mỹ, khơi mào Chiến tranh lạnh (1947-1989)

Học thuyết Truman được đề xuất bởi Tổng thống Truman của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 3 năm 1947, nó dựa trên chính sách ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản và được thông qua vào ngày 22 tháng 5 năm 1947. Học thuyết này nêu rõ Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho bất kỳ nước nào mà họ thấy là "đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa Cộng sản", như là Hy LạpThổ Nhĩ Kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đại Hàn Dân Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên, PhápQuốc gia Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương, Việt Nam Cộng hòa trong Chiến tranh Việt Nam...

Ông Harry Truman

Chính sách Truman đã trực tiếp dẫn đến học thuyết Domino, mở đường cho việc Hoa Kỳ đưa quân tham chiến hoặc tài trợ cho các cuộc đảo chính tại hàng loạt các quốc gia trên thế giới.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi