Tiền tuyến hay chiến tuyến là ranh giới chiến đấu giữa hai lực lượng quân đội trong chiến tranh, đó là phần phía trước của các bên trong một cuộc chiến, trái ngược với hậu phương. Tiền tuyến là nơi giao tranh trực tiếp của binh lính, nơi triển khai vũ khí và đội hình đơn vị và là nơi chịu đựng trực tiếp các tổn thất trong chiến đấu, bao gồm nhân mạng và vật chất.

Tham khảoSửa đổi