Tiểu luận hay tuỳ bút nhìn chung là một văn bản ngắn dưới hình thức viết, thể hiện góc nhìn chủ quan của tác giả. Định nghĩa tiểu luận mơ hồ và có thể là một bài viết, một bức thư hay truyện ngắn.[1] Cách trình bày bài tiểu luận thường theo hình thức và ngẫu hứng.[2] Các bài tiểu luận theo hình thức sẽ có "chủ đề rõ ràng; văn phong khoa học; tổ chức, độ dài hợp lý", trong khi bài tiểu luận ngẫu hứng chủ yếu mang các "yếu tố cá nhân (quan điểm, sở thích, kinh nghiệm); văn phong, cấu trúc lan man; tính độc đáo hay thể hiện góc nhìn về một chủ đề bất kỳ", v.v..[3]

Tiểu luận của Michel de Montaigne

Hầu hết các bài tiểu luận hiện đại đều được viết bằng văn xuôi, nhưng cũng có những bài tiểu luận được viết bằng thơ, chẳng hạn như "An Essay on Criticism"[4] và "An Essay on Man"[5] của Alexander Pope.

Ở một số quốc gia, như Hoa KỳCanada, bài luận là một phần quan trọng trong giáo dục chính quy[6]. Học sinh trung học được dạy các dạng bài luận có cấu trúc để nâng cao kỹ năng viết. Bài luận tuyển sinh là một phần quan trọng trong hồ sơ ứng tuyển đại học, và các bài luận trong các môn khoa học xã hội và nhân văn thường được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các kỳ thi cuối kỳ.

Khái niệm "bài luận" không chỉ giới hạn trong văn bản, mà đã vươn xa sang những phương tiện truyền thông khác. Phim tiểu luận là một dạng phim điện ảnh thường mang phong cách của phim tài liệu, tập trung khai thác và diễn giải sâu sắc một chủ đề, ý tưởng. Tiểu luận ảnh trình bày một đề tài thông qua chuỗi ảnh có sự liên kết chặt chẽ, có thể kèm theo chú thích hoặc đoạn văn ngắn giải thích.

Tham khảo sửa

  1. ^ “What is an essay”. library.leeds.ac.uk (bằng tiếng Anh). Đại học Leeds. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021.
  2. ^ “Extended Essay: Formal vs. Informal Writing”. libguides.westsoundacademy.org (bằng tiếng Anh). West Sound Academy Library. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021.
  3. ^ Holman, William (2003). A Handbook to Literature (ấn bản 9). New Jersey: Prentice Hall. tr. 193.
  4. ^ Pope, Alexander (1 tháng 2 năm 2010). An Essay on Criticism: With Introductory and Explanatory Notes (bằng tiếng Anh). The Floating Press. ISBN 978-1-77541-721-7.
  5. ^ Pope, Alexander (1767). An Essay on Man (bằng tiếng Anh). A. Millar, and J. and R. Tonson.
  6. ^ Owens, Derek (1996). “Essay”. Keywords in Composition Studies. Portsmouth, NH: Boynton/Cook. tr. 85–88. ISBN 0-86709-399-4.

Liên kết ngoài sửa