Tinh linh

trang định hướng Wikimedia

Tinh linh (精靈) có thể để cập đến:

Xem thêm sửa