Tipuloidea là một liên họ trong bộ Hai cánh bao gồm các họ còn tồn tại PediciidaeTipulidae (họ Ruồi hạc), và các họ tuyệt chủng như ArchitipulidaeEolimnobiidae.[1]

Tipuloidea
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Diptera
Phân bộ (subordo)Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo)Tipulomorpha
Liên họ (superfamilia)Tipuloidea
Hendel & Beier, 1938

Có ít nhất 15.300 loài ruồi hạc đã được miêu tả, hầu hết trong số đó (75%) do Charles Paul Alexander miêu tả.

Phân loại sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Petersen, M.J.; Bertone, M.A.; Wiegmann, B.M.; Courtney, G.W. 2010: Phylogenetic synthesis of morphological and molecular data reveals new insights into the higher-level classification of Tipuloidea (Diptera). Systematic entomology, 35: 526-545. doi: 10.1111/j.1365-3113.2010.00524.x

Tham khảo sửa