Tityridae là một họ chim trong bộ Passeriformes.[1]

Tityridae
Pachyramphus castaneus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Aves
Bộ (ordo)Passeriformes
Phân bộ (subordo)Tyranni
Phân thứ bộ (infraordo)Tyrannides
Tiểu bộ (parvordo)Tyrannida
Họ (familia)Tityridae
G.R.Gray, 1840
Các chi
Xem bài.

Phân loại họcSửa đổi

Theo truyền thống, chi Laniocera xếp trong họ Tyrannidae, các chi Iodopleura, Laniisoma, Tityra, PachyramphusXenopsaris xếp trong họ Cotingidae còn chi Schiffornis xếp trong họ Pipridae. Ba trong số các chi này, Tityra, PachyramphusXenopsaris, sau đó được chuyển sang họ Tyrannidae trên cơ sở hình thái hộp sọ và minh quản.[2]

Sự tồn tại của họ Tityridae (mặc dù đơn giản chỉ được coi là một nhánh) lần đầu tiên được đề xuất năm 1989 trên cơ sở hình thái học của một vài đặc trưng minh quản và bộ xương.[3] Điều này sau đó được xác nhận sau nhiều nghiên cứu bao gồm cả mtDNAnDNA.[4][5][6][7][8] Các chứng cứ gợi ý rằng có hai nhánh cơ sở trong họ này, nhánh một bao gồm các chi Schiffornis, LanioceraLaniisoma (với độ hỗ trợ tự khởi động mạnh), còn nhánh hai bao gồm Iodopleura, Tityra, XenopsarisPachyramphus (với độ hỗ trợ tự khởi động yếu).[9]

Theo nghĩa hẹp họ này gồm 2 phân họ[10], chứa 7 chi và 35 loài.

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2012). “The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.7”. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 2. ^ Ames P. L. 1971. The morphology of the syrinx in passerine birds. Peabody Museum of Natural History Bulletin, v. 37.
 3. ^ Prum R. O., & W. E. Lanyon. 1989. Monophyly and phylogeny of the Schiffornis group (Tyrannoidea). Condor 91: 444-461. doi:10.2307/1368323
 4. ^ Ericson P. G. P., D. Zuccon, U. S. Johansson, H. Alvarenga, R. O. Prum, 2006. Higher-level phylogeny and morphological evolution of tyrant flycatchers, cotingas, manakins, and their allies (Aves: Tyrannida). Mol. Phylogenet. Evol. 40(2):471-483. doi:10.1016/j.ympev.2006.03.031
 5. ^ Ohlson J. I., R. O. Prum, P. G. P. Ericson. 2007. A molecular phylogeny of the cotingas (Aves: Cotingidae). Mol. Phylogenet. Evol. 42:25-37.
 6. ^ Chesser R. T. 2004. Molecular systematics of New World suboscine birds. Mol. Phylogenet. Evol. 32: 11-24.
 7. ^ Johansson U. S., M. Irestedt, T. J. Parsons, P. G. P. Ericson. 2002. Basal phylogeny of the Tyrannoidea based on comparisons of cytochrome b and exons of nuclear c-myc and RAG-1 genes. Auk 119: 984-995.
 8. ^ Prum R. O., N. H. Rice, J. A. Mobley, W. W. Dimmick, 2000. A preliminary phylogenetic hypothesis for the cotingas (Cotingidae) based on mitochondrial DNA. Auk 117: 236-241. doi:10.1642/0004-8038(2000)117[0236:APPHFT]2.0.CO;2
 9. ^ Barber B., N. Rice, 2007. Systematics and evolution in the Tityrinae (Passeriformes: Tyrannoidea). Auk 124(4): 1317-1329. doi:10.1642/0004-8038(2007)124[1317:SAEITT]2.0.CO;2
 10. ^ Ohlson J. I., M. Irestedt, P. G. P. Ericson, J. Fjeldså, 2013. Phylogeny and classification of the New World suboscines (Aves, Passeriformes), Zootaxa 3613(1): 1-35. doi:10.11646/zootaxa.3613.1.1

Tham khảoSửa đổi

 •   Dữ liệu liên quan tới Tityridae tại Wikispecies
 •   Phương tiện liên quan tới Tityridae tại Wikimedia Commons