Tomsk Oblast (tiếng Nga:) là một chủ thể liên bang của Nga (một tỉnh). Trung tâm hành chính là thành phố Tomsk.

Cờ tỉnh Tomsk

Hành chính sửa

 
Hành chính tỉnh Tomsk

Tham khảo sửa


Liên kết sửa