Lãnh thổ Việt Nam thời cuối nhà Trần đến đầu nhà Lê sơ (1334-1428). Phủ Trà Lân được sáp nhập vào Đại Việt từ cuộc chinh phạt Ai Lao năm 1334-1336 của vua Trần Minh Tông.

Phủ Trà Lân là một trong 8 phủ của xứ Nghệ An, thời Hậu Lê, quản lý vùng đất phía tây bắc xứ Nghệ. Thủ phủ là thành Trà Lân- nơi diễn ra trận chiến Trà Lân trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn.

  • Kỳ Sơn,
  • Tương Dương,
  • Vĩnh Khang
  • Hội Ninh;
  • Tương Dương,
  • Vĩnh Hoà,
  • Hội Nguyên,
  • Kỳ Sơn.

Ngày nay, phủ Trà Lân là vùng đất bao gồm các huyện sau:

và phần đất phía tây của 2 huyện Anh SơnTân Kỳ.

.

Tham khảoSửa đổi