Trà Lĩnh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trà Lĩnh là một thị trấn thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Trà Lĩnh còn có thể chỉ: