Trà My (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trà My có thể là:

Địa danh

sửa

Thực vật

sửa
  • Hoa Trà My: là biến thể hoa kép Rubus rosifolius var. coronarius (mâm xôi lá hồng hoa kép). Biến thể này có tên là Đồ mi, ở VN quen gọi là trà mi. Hiện nay nó bị gọi sai và gán sai cho loài sơn trà Nhật Bản - Camellia japonica.