Trái phiếu shogun, đôi khi được gọi là trái phiếu geisha (tiếng Anh: Shogun bonds, tiếng Nhật: ショーグン債), là trái phiếu quốc tế do các chính phủ, đoàn thể và pháp nhân nước ngoài phát hành trên thị trường chứng khoán Nhật Bản nhưng định danh bằng các đơn vị tiền tệ khác Yên Nhật.

Nhóm Ngân hàng Thế giới là người đầu tiên phát hành trái phiếu shogun, đó là vào tháng 8 năm 1985 và là trái phiếu định danh bằng dollar Mỹ. Thời gian đầu, hầu hết người phát hành trái phiếu shogun là các chính phủ nước ngoài và các thể chế tài chính siêu quốc gia. Tuy nhiên, cùng với việc tự do hóa tài chínhNhật Bản, số lượng pháp nhân phát hành trái phiếu shogun tăng lên. Từ đầu thập niên 1990, kinh tế Nhật Bản suy thoái hoặc tăng trưởng ì ạch cộng với việc Yên Nhật xuống giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt trên thế giới khiến cho việc phát hành trái phiếu shogun không còn lợi như trước. Lần phát hành trái phiếu shogun gần đây nhất (tính đến thời điểm tháng 3 năm 2008) là vào năm 1993.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa