Trương Nam có thể là một trong những nhân vật sau:

Trung đại

sửa

Hiện đại

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Tam quốc chí, quyển 6, Ngụy thư, quyển 6 – Viên Thiệu truyện.
  2. ^ Hậu Hán thư, quyển 74 (hạ), liệt truyện 64 (hạ) – Viên Thiệu truyện (hạ).
  3. ^ Tư trị thông giám, quyển 64 – Hán kỷ 56.
  4. ^ Trần Thọ, Tam quốc chí, quyển 45, Thục thư, quyển 15 – Dương Hí truyện.