Mở trình đơn chính

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Foreign Language Studies) được thành lập theo quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng - hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, thuộc nhóm 8 trường ĐH trong cả nước đạt chứng nhận đảm bảo các điều kiện về chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2016.

Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
Phù hiệu trường
Thông tin chung
Loại hìnhĐại học công lập
Thành lập2002
Thành viên củaĐại học Đà Nẵng, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởngPGS.TS Trần Hữu Phúc
Hiệu phó1. PGS.TS. Nguyễn Văn Long, 2. TS. Đào Thị Thanh Phượng
Thông tin khác
Địa chỉ131 - Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng - Việt Nam
Vị tríĐà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại+84-(0)236-3699324
Emaildhnn@ufl.udn.vn
Websitehttp://www.ufl.udn.vn/

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng có chức năng đào tạo giáo viêncử nhân ngôn ngữ có trình độ đại học, thạc sĩtiến sĩ về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, giảng dạy ngoại ngữ cho các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, giảng dạy tiếng Việt và giới thiệu văn hoá Việt Nam cho lưu học sinh người nước ngoài trong toàn bộ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và thực hiện dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ có uy tín của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

I. Các ngành/chuyên ngành đào tạo

A. Bậc đại học

1. Sư phạm Tiếng Anh:

 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học

2. Sư phạm Tiếng Pháp

3. Sư phạm Tiếng Trung Quốc

4. Ngôn ngữ Anh:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh thương mại
 • Tiếng Anh Du lịch

5. Ngôn ngữ Nga:

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Nga Du lịch

6. Ngôn ngữ Pháp:

 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Pháp Du lịch
 • Tiếng Pháp Truyền thông và Sự kiện

7. Ngôn ngữ Trung Quốc:

 • Tiếng Trung
 • Tiếng Trung Thương mại
 • Tiếng Trung Du lịch

8. Ngôn ngữ Nhật

9. Ngôn ngữ Hàn Quốc

10. Ngôn ngữ Thái Lan

11. Quốc tế học

12. Đông Phương học


B. Bậc sau đại học:

- Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh - Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh - Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp - Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu - Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh


Tổng số CBVC cơ hữu của Nhà trường hiện nay là 304 trong đó 214 Giảng viên (8 PGS, 24 TS, 174 ThS). Hiện nay, Nhà trường có 37 giảng viên đang học TS, 11 giảng viên đang học ThS.

Đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên bản ngữ giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy tại Trường.

II. Lịch sử phát triển Ngày 14 tháng 04 năm 1985 Bộ Giáo dục ra Quyết định số 395B/QĐ thành lập Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Ngày 04 tháng 04 năm 1994 Chính phủ ra Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng, cơ sở Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng làm nòng cốt cùng với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 08 năm 2002, Chính phủ ra Quyết định số 709/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 Khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm.

III. Nhiệm vụ Đào tạo giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ có trình độ đại học và sau đại học về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ văn hóa. Giảng dạy ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 với tư cách là 1 trong những đơn vị nòng cốt, 1 trong 5 Trung tâm Ngoại ngữ khu vực.

IV. Cơ cấu tổ chức

8 Khoa:

1. Khoa Tiếng Anh

2. Khoa Tiếng Anh chuyên ngành

3. Khoa Tiếng Nga

4. Khoa Tiếng Trung

5. Khoa Nhật-Hàn-Thái

6. Khoa Tiếng Pháp

7. Khoa Quốc tế học

8. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

8 Phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

4. Phòng Cơ sở Vật chất

5. Phòng Công tác Sinh viên

6. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

7. Phòng Thanh tra – Pháp chế

8. Phòng Kế hoạch – Tài chính

5 Trung tâm: 1. Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng

2. Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa

3. Trung tâm Dịch thuật

4. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

5. Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ

1 Tổ trực thuộc: Tổ Thư viện.

V. Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ

 • Thời kỳ Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng:

+ 1985-1986:

1. Thầy Vũ Đình Khánh Trưởng Ban phụ trách 2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách 3. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi Phó Trưởng Ban phụ trách

+ 1986-1988:

1. PGS.TS. Nguyễn Hào Trưởng Ban phụ trách 2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách 3. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi Phó Trưởng Ban phụ trách

+ 1988-1989:

1. TS. Dương Lân Quyền Trưởng Ban phụ trách 2. GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Chính Phó Trưởng Ban phụ trách 3. NGƯT. Đặng Công Lý Phó Trưởng Ban phụ trách

+ 1989-1990:

1. GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Chính Trưởng Ban phụ trách 2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách 3. NGƯT. Đặng Công Lý Phó Trưởng Ban phụ trách

+ 1991-1995:

1. NGƯT. Đặng Công Lý Trưởng Ban phụ trách 2. TS. Dương Lân Phó Trưởng Ban phụ trách


 • Thời kỳ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN:

+ 2003-2004:

1. PGS.TS. Phan Văn Hòa Phó Hiệu trưởng phụ trách 2. TS. Trần Quang Hải Phó Hiệu trưởng

+ 2004-2009:

1. PGS.TS. Phan Văn Hòa Hiệu trưởng 2. TS. Trần Quang Hải Phó Hiệu trưởng 3. TS. Lê Viết Dũng Phó Hiệu trưởng 4. PGS.TS. Dương Quốc Cường Phó Hiệu trưởng

+ 2009-2014:

1. PGS.TS. Phan Văn Hòa Hiệu trưởng 2. TS. Trần Quang Hải Phó Hiệu trưởng 3. TS. Lê Viết Dũng Phó Hiệu trưởng 4. PGS.TS. Dương Quốc Cường Phó Hiệu trưởng 5. PGS. TS. Trần Hữu Phúc Phó Hiệu trưởng

+ 2014-2019:

1. PGS. TS. Trần Hữu Phúc Hiệu trưởng 2. PGS.TS. Dương Quốc Cường Phó Hiệu trưởng 3. PGS.TS. Nguyễn Văn Long Phó Hiệu trưởng 4. TS. Đào Thị Thanh Phượng Phó Hiệu trưởng

Mục lục

Sứ mạngSửa đổi

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo, nâng cao tri thức về ngồn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ giảng viênSửa đổi

Năm 2016, đội ngũ giảng viên với 437 cán bộ, công chức, trong đó có 335 giảng viên bao gồm 4 phó giáo sư, 34 Tiến sĩ, 180 Thạc sĩ (gồm 29 người đang làm luận án TS), 75 Giảng viên chính, 20 cán bộ giảng dạy khác đang làm nghiên cứu sinh. Hầu hết các cán bộ giảng dạy của Trường đều được đào tạo từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, đa số đều có bằng Thạc sĩ hoặc hoàn thành chương trình thực tập sinh tại các nước Anh, Nga, Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...

Cơ sở đào tạoSửa đổi

Hiện tại trường đang tổ chức đào tạo tại 2 cơ sở:

 • Cơ sở I: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84. 236) 3699324 - 3699323 Fax: (+84. 236) 3699338 Email: dhnn@ufl.udn.vn

 • Cơ sở II: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84. 236) 3699324 - 3817309 Fax: (+84. 236) 3699338 Email: dhnn@ufl.udn.vn

Ban Giám hiệuSửa đổi

Hiệu Trưởng:

 • PGS.TS.Trần Hữu Phúc

Các Phó Hiệu Trưởng:

 • PGS.TS. Nguyễn Văn Long
 • TS. Đào Thị Thanh Phượng

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

Nhà trường hiện có 8 phòng chức năng, 1 tổ trực thuộc, 8 khoa chuyên ngành và 4 trung tâm.

Các phòng chức năngSửa đổi

 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Công tác sinh viên
 • Phòng Khoa học Sau đại học & Hợp tác Quốc tế
 • Phòng Kế hoạch tài chính
 • Phòng Cơ sở vật chất
 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Phòng Thanh tra - Pháp chế

Tổ trực thuộcSửa đổi

 • Tổ Thư viện

Các khoa đào tạoSửa đổi

Các trung tâmSửa đổi

 • Trung tâm Dịch thuật
 • Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa
 • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Hệ thống đào tạoSửa đổi

Hệ thống đào tạo của nhà trường bao gồm các cấp học:

 • Tiến sĩ - đào tạo 01 chuyên ngành:
  1. Ngôn ngữ Anh
 • Thạc sĩ - đào tạo 02 chuyên ngành:
  1. Ngôn ngữ Anh
  2. Ngôn ngữ Pháp
 • Đại học - đào tạo 23 chuyên ngành:
  1. Sư phạm Tiếng Anh
  2. Sư phạm Tiếng Anh Tiểu học
  3. Sư phạm Tiếng Pháp
  4. Sư phạm Tiếng Nga
  5. Sư phạm Tiếng Trung
  6. Cử nhân Tiếng Anh
  7. Cử nhân Tiếng Pháp
  8. Cử nhân Tiếng Nga
  9. Cử nhân Tiếng Ý
  10. Cử nhân Tiếng Trung
  11. Cử nhân Tiếng Nhật
  12. Cử nhân Tiếng Hàn
  13. Cử nhân Tiếng Thái
  14. Cử nhân Tiếng Anh Thương mại
  15. Cử nhân Tiếng Trung Thương mại
  16. Cử nhân Tiếng Anh Du lịch
  17. Cử nhân Tiếng Pháp Du lịch
  18. Cử nhân Tiếng Pháp Truyền thông và sự kiện
  19. Cử nhân Tiếng Nga Du lịch
  20. Cử nhân Du lịch (Lữ hành - Hướng dẫn)
  21. Cử nhân Quốc tế học (Quan hệ Quốc tế)
  22. Cử nhân Đông phương học
  23. Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam (Dành cho người nước ngoài)

Nghiên cứu khoa họcSửa đổi

Cán bộ, giảng viên của nhà trường đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở. Đã biên soạn nhiều chương trình, giáo trình chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đạt được những thứ hạng cao.

Hợp tác đào tạoSửa đổi

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học ngoại ngữ và viện nghiên cứu trong cả nước như: trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Ngôn ngữ học...Liên kết đào tạo với các trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tại các tỉnh thành miền TrungTây NguyênNam Bộ.

Hợp tác quốc tếSửa đổi

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng, hàng năm trường cử cán bộ, công chức và sinh viên đi đào tạo, thực tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo tại các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc các nước Nga, Italia, Anh, Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore...

Mục tiêuSửa đổi

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập. Mục tiêu của trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo giáo viên và cử nhân ngoại ngữ có uy tín, đồng thời là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài. Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi