Trường Sa có thể là:

Địa danhSửa đổi

Danh nhânSửa đổi