Trường vector được cho bởi các vector có dạng (−y, x)

Trong toán học, trường vector là một kết cấu trong giải tích vector gán tương ứng mỗi vector cho mọi điểm trong một (phần) không gian Euclid.

Các trường vector thường được dùng trong vật lý để miêu tả, ví dụ, tốc độhướng của một chất lưu trong không gian, hoặc độ lớn và hướng của một lực nào đó, như lực từ hay lực hấp dẫn, khi nó thay đổi tùy thuộc vào vị trí.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi