Trưởng thành

Khả năng thuần thục nhằm thích ứng được với môi trường xã hội mà ta đang sống

Trong tâm lý học, trưởng thành là khả năng thích ứng được với môi trường xã hội, nhận thức được thời gian và địa điểm chính xác để có những cư xử đúng mực và biết được khi nào nên làm gì, tùy theo hoàn cảnh và phụ thuộc vào nền văn hóa xã hội mà ta đang sống.[1][2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ David Wechsler (ngày 1 tháng 3 năm 1950). “Intellectual Development and Psychological Maturity”. Child Development. 21 (1): 45–50. doi:10.2307/1126418. JSTOR 1126418. PMID 15420813.
  2. ^ W.A. Hunt (1941). “Recent developments in the field of emotion”. Psychological Bulletin. 38 (5): 249–276. doi:10.1037/h0054615.