Tuổi trưởng thành

Ngưỡng cửa trở thành người lớn theo pháp luật hiện hành

Tuổi trưởng thành (tiếng Anh: age of majority) là ngưỡng cửa trở thành người lớn vốn được công nhận hay tuyên bố công khai trong pháp luật. Đó là thời điểm mà lứa tuổi vị thành niên thôi được xem là chưa đủ tuổi và bắt đầu có khả năng kiểm soát bản thân cũng như các hành động và quyết định của mình, và theo đó là chấm dứt sự kiểm soát và trách nhiệm pháp lý của phụ huynh hay người giám hộ lên bản thân mình. Hầu hết các nước đều quy định tuổi trưởng thành là 18 nhưng một số quyền lực pháp lý lại quy định ở độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi