Trần Đình Sơn

trang định hướng Wikimedia

Trần Đình Sơn là một tên người Việt, có thể cũng là một tên người Trung Quốc. Một số nhân vật nổi bật cùng mang tên này như:

  • Trần Đình Sơn (sinh 1939), Giáo sư, Viện sĩ Hàn lâm khoa học Paris – New York – Eurozone.
  • Trần Đình Sơn (sinh 1958), đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắc Lắk, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.