Mở trình đơn chính

Trần Đình Thành (sinh 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Đồng Nai.[1] Ông là Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai,[2] Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tham khảoSửa đổi