Trần Đình Thành (sinh 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Đồng Nai.[1] Ông là Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (2004 - 2015),[2] Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tham khảoSửa đổi