Trần Văn Hiển

Bộ trưởng Bộ Nội thương Việt Nam

Trần Văn Hiển là nhà cách mạng và chính khách Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV, Bộ trưởng Bộ Nội thương.

Trần Văn Hiển
Chức vụ
Bộ trưởng Bộ Nội thương
Nhiệm kỳ22 tháng 11 năm 1977 – 22 tháng 1 năm 1981
3 năm, 61 ngày
Tiền nhiệmHoàng Quốc Thịnh
Kế nhiệmTrần Phương
Vị trí Việt Nam
Thông tin chung
Sinh1922
Sơn Tây
Nơi ởHà Nội
Dân tộcKinh
Đảng chính trịĐảng Cộng sản Việt Nam

Ông còn có tên là Hương, người tỉnh Sơn Tây, bị bắt đầu thập kỷ 40, bị đầy đi Sơn La, sau đó đầy ra Côn Đảo (khoảng cuối 1943)[1].

Ông được Chính quyền cách mạng đón về Nam Bộ vào tháng 9-1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là Khu ủy viên Khu 9.

Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, công tác trong ngành Thương nghiệp, kinh qua các chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Lương thực [2],, Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội thương (1977 - 1981)[3],[4].

Tại Đai hội Đảng IV (1976), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông nghỉ hưu, sống tại Hà Nội.

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Tù chính trị Côn Đảo 30”. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015.
  2. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2014.
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2014.
  4. ^ “Lệnh bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên của Hội đồng Chính phủ 19”. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015.