Trần Xuân Hùng

Trần Xuân Hùng (sinh ngày 25 tháng 6 năm 1984) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Hà Nam.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Quê quán: Xã Thanh Tân, huyên ̣Thanh Liêm, tı̉nh Hà Nam

Hiện cư trú: Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tı̉nh Hà Nam

Giáo dụcSửa đổi

  • Phổ thông: 10/10
  • Đại học Luật Hà Nội
  • Cử nhân lí luận chính trị

Sự nghiệpSửa đổi

Kết nạp ĐCS: 27/8/1992

2016: Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Nam.

Làm việc ở: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tham khảoSửa đổi