Trận địa pháo

Trận địa pháo là khu vực bố trí pháo và bắn phá của lực lượng pháo binh. Một trận địa pháo được thiết lập để tạo vòng an toàn cho một lực lượng quân đội, phục vụ cho hoạt động phòng thủ hoặc khu vực bắn phá chọn sẵn trong một cuộc phục kích hay cho một cuộc tấn công. Trận địa pháo khác với một pháo đài hoặc một tuyến phòng thủ với các công trình quân sự cố định, nó được triển khai và di dời linh hoạt trong quá trình tác chiến bởi các yêu cầu nhiệm vụ.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi