Trận Bạch Đằng

trang định hướng Wikimedia

Có ba trận Bạch Đằng trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam:

Khác sửa