Trận col de la ChipotteSaint-Benoît-la-Chipotte là một trong những trận đánh đã diễn ra ở tả ngạn sông Meurthe vào năm 1914 trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, tại vùng núi giữa sông này và Mortagne. Col de la Chipotte là một vị trí quan trọng trên con đường dẫn tới Charmes, Épinal, do đó quân đội Đức đã tấn công quyết liệt vào vị trí này, với quyết tâm phá vỡ chiến ngại vật.

Trận chiến Chipotte
Một phần của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Cuộc tấn công của người Đức từ ngày 25 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 9 năm 1914.
Thời gian25 tháng 89 tháng 9 năm 1914
Địa điểm
Kết quả Pháp chiến thắng.[1]
Tham chiến
Pháp Pháp
Quân đoàn số 21
Sư đoàn Bộ binh số 44
Lữ đoàn Thuộc địa (các trung đoàn số 5 và 6)
 Đế quốc Đức
Quân đoàn Trừ bị XIV
Quân đoàn XV
Quân đoàn XIV
Lữ đoàn Landwehr số 60
Chỉ huy và lãnh đạo
Pháp Tướng Legrand-Girarde
Pháp Tướng de Vassart
Pháp Tướng Simonin
Đế quốc Đức Tướng von Schubert
Đế quốc Đức Tướng von Daimling
Đế quốc Đức Tướng Freiherr von Hoiningen
Thương vong và tổn thất
30.000 quân thương vong [1] Không rõ [1]

Trận Chipotte là một trong những trận đánh dữ dội nhất trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh.[1] Cùng với những trận đánh khác dọc theo chiến tuyến Meurthe như trận khe hở Charmes hay trận Grand Couronné, các tập đoàn quân số 1 và số 2 của Pháp đã phòng ngự thành công trước các đợt tấn công của các tập đoàn quân số 6 và số 7 ở cánh trái của quân đội Đức từ Nancy đến Saint-Dié. Chiến thắng này, cùng với thắng lợi chiến lược của quân đội PhápLực lượng Viễn chinh Anh trong trận sông Marne lần thứ nhất, đã góp phần phá vỡ kế hoạch tấn công của Đức, và đưa chiến tranh chuyển sang thế cầm cự cho cả hai phe.

Chú thích sửa

  1. ^ a b c d Joseph Green Butler, A journey through France in war time , trang 135

Tham khảo sửa

  • Jean-Paul Claudel, La Chipotte 1914 - tragiques combats des Vosges, Gérard Louis, Ediprint, 2004, 95 p., broché 14 x Bản mẫu:Unité, ISBN 2-914554-44-3
  • Saint-Benoît et la Chipotte dans la Grande Guerre, Comité des Saint-Benoît de France, (Publié sous l'égide de la Société Philomatique Vosgienne - Collection "Temps de Guerre"), 2006, 39 p., broché 16,5 x Bản mẫu:Unité, ISBN 2-900301-01-7
  • Louis Sadoul (préf. Louis Madelin de l'Académie française), Une petite ville vosgienne - Raon-L'Etape de ses origines à 1918, Édition du Syndicat d'Initatives de Raon-l'Etape, 1934, La Guerre dans les Vosges, tr. Thiếu tham số! (Bản mẫu:P.)205-233, relié 16,5 x Bản mẫu:Unité
  • L'Alsace et les combats des Vosges - 1914-1918, Volume II, (Metzeral - Le Linge - La Chipote), Guides illustrés Michelin des Champs de Bataille, 1920, 128 p., broché 14 x Bản mẫu:Unité
  • Abbé Alphonse Collé, La Bataille de la Mortagne - La Chipotte, (pref. Louis Madelin de l'Académie française), Librairie catholique Emmanuel Vitte, 1925, 287 p., relié 14,5 x Bản mẫu:Unité
  • Capitaine Humbert, La Division Barbot, Mémoires et récits de guerre, Librairie Hachette & Cie, 79 Boulevard Saint-Germain, Paris, 1919, 245 p., broché 12 x Bản mẫu:Unité