Trận Hàm Tử là tên gọi một số trận đánh trong lịch sử giữ nước của người Việt chống phương Bắc: