Trận Liegnitz

trang định hướng Wikimedia

Có hai trận đánh được gọi là Trận Liegnitz theo tên tiếng Đức của thị trấn Legnica thuộc vùng Silesia, ở phía Tây Nam Ba Lan:

Liên quanSửa đổi