Trận Pelusium (525 TCN)

Trận Pelusium là trận chiến lớn đầu tiên giữa đế quốc Ba Tư và nước Ai Cập. Sau trận đánh này, hoàng đế Cambyses II của nhà Achaemenid chiếm được Ai Cập. Trận đánh nổ ra ở gần Pelusium vào năm 525 TCN. Sau trận đánh quân Ba Tư tiến về bao vây thành Memphis (Ai Cập).

Trận Pelusium (525 TCN)
Thời gianTháng 5 năm 525 TCN
Địa điểm
Kết quả Đế quốc Ba Tư chiến thắng
Thay đổi
lãnh thổ
Ai Cập bị sáp nhập vào lãnh thổ Ba Tư
Tham chiến
Vương quốc Ai Cập
Quân đánh thuê Caria
Quân đánh thuê Ionian
Đế quốc Ba Tư
Dân Ả Rập
Quân đánh thuê Hy Lạp
Chỉ huy và lãnh đạo
Psametik III Cambyses II
Lực lượng
Không rõ Không rõ
Thương vong và tổn thất
50,000 (Ctesias) 7,000 quân (Ctesias)

Tham khảoSửa đổi