Trắc địa thiên văn học hay trắc địa thiên văn là việc áp dụng các phương pháp thiên văn vào các mạng lưới và các dự án kỹ thuật của trắc địa.

Các chủ đề quan trọng nhất là:

Các kỹ thuật đo lường quan trọng là:

 • Xác định vĩ độkinh độ của máy kinh vĩ, cự kế, thước trắc tinh hoặc máy ảnh thiên đỉnh
 • Vị trí thời gianngôi sao bằng cách quan sát quá cảnh của các ngôi sao, ví dụ như các vòng tròn kinh tuyến (trực quan, ảnh hoặc CCD)
 • Số đo phương vị
  • cho định hướng chính xác của mạng lưới trắc địa
  • cho sự biến đổi lẫn nhau giữa phương pháp mặt đất và không gian
  • để cải thiện độ chính xác bằng "điểm Laplace" tại các điểm cố định đặc biệt
 • Đo độ lệch dọc và sử dụng của chúng
  • trong xác định Geoid
  • trong toán học giảm các mạng lưới rất chính xác
  • cho các mục đích địa vật lý và địa chất (xem ở trên)
 • Phương pháp không gian hiện đại

Độ chính xác của các phương pháp này phụ thuộc vào thiết bị và bước sóng quang phổ của nó, phương pháp đo hoặc quét, lượng thời gian (so với nền kinh tế), tình hình khí quyển, độ ổn định của độ bền bề mặt. vệ tinh, về hiệu ứng cơ học và nhiệt độ cho thiết bị, về kinh nghiệm và kỹ năng của người quan sát và về độ chính xác của các mô hình toán học vật lý.

Do đó, độ chính xác đạt từ 60" (điều hướng, ~ 1 dặm) đến 0,001" và tốt hơn (một vài cm; vệ tinh, VLBI), ví dụ:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa