Công tử Vỉ (chữ Hán: 公子亹; trị vì: 695 TCN694 TCN),[1][2] tên Vỉ (亹) hoặc Vỉ (斖), là vị vua thứ sáu của nước Trịnhchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Dã xưng Tử Vỉ (子亹), Trịnh tử Vỉ (郑子亹).

Trịnh tử Vỉ
鄭子亹
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Trịnh
Trị vì695 TCN694 TCN (7 tháng)
Tiền nhiệmTrịnh Chiêu công
Kế nhiệmTrịnh Tử Anh
Thông tin chung
Mất694 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Thị: Trịnh (鄭)

Tính: Cơ (姬)

Tên: Vỉ (亹) hoặc Vỉ (斖)
Thụy hiệu
Không có
Chính quyềnnước Trịnh
Thân phụTrịnh Trang công
Thân mẫuUng thị

Công tử Vỉ là con trai của Trịnh Trang công – vị vua thứ ba của nước Trịnh, em của Trịnh Chiêu côngTrịnh Lệ công – vua thứ 4 và thứ năm của nước Trịnh.

Lên ngôi và bị hại

sửa

Tháng 10 năm 695 TCN, đại phu nước TrịnhCao Cừ Di vốn có hiềm khích với vua anh Trịnh Chiêu công, bèn nhân lúc Trịnh Chiêu công đi tế lễ sai người ám sát giết chết Trịnh Chiêu công. Người nước Trịnh muốn đón Trịnh Lệ công (cũng là anh của Trịnh Vỉ) về phục ngôi, nhưng Cao Cừ Di và Tế Trọng không nghe, lập công tử Vỉ lên làm vua.

Tháng 7 năm 694 TCN, Trịnh Vỉ lên ngôi được 7 tháng, Tề Tương công hội chư hầu ở đất Thủ Chỉ, triệu Trịnh Vỉ đến hội. Trịnh Vỉ định cùng Cao Cừ DiTế Trọng chuẩn bị đi sứ. Tế Trọng sợ Trịnh Lệ công từ đất Lịch đem quân về đánh, khuyên không nên đi nhưng ông không nghe, vì sợ nước Tề mạnh, sẽ thống suất chư hầu đến đánh mình[1]. Tế Trọng sợ bị vạ lây, xưng bệnh không đi.

Trịnh Vỉ và Cao Cừ Di đến đất Thủ Chi, nhưng không chịu tạ vua Tề[1]. Tề Tương công tức giận lén đặt phục binh, sai quân xông vào bắt Trịnh Vỉ và Cao Cừ Di. Để trị tội sát hại Trịnh Chiêu công, Tề Tương công giết chết ông và phanh thây Cao Cừ Di[3]. Tế Trọng ở nước Trịnh nghe tin, lập em ông là công tử Anh đang ở nước Trần về nối ngôi[1].

Trịnh Vỉ chỉ ở ngôi được 7 tháng.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ a b c d Sử ký, Trịnh thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 17
  3. ^ Sử ký, Tề Thái công thế gia