Trợ giúp:Theo dõi và bảo vệ bài viết

Các bài viết trong Wikipedia tiếng Việt có thể được viếng thăm và sửa đổi thường xuyên bởi tất cả mọi người. Phần nhiều trong số các sửa đổi giúp cải tiến bài viết và tạo nên sức mạnh hợp tác cộng đồng của Wikipedia trong soạn bài. Tuy nhiên đôi khi có thể có các sửa đổi mang tính phá hoại.

Phần trợ giúp này hướng dẫn tất cả các thành viên cách theo dõi các sửa đổi liên quan đến các bài viết để học hỏi và hợp tác với các thành viên có sửa đổi tích cực đồng thời thực hiện các biện pháp chống phá hoại nếu chúng xảy ra.

Theo dõi bài viết sửa

Nếu bạn đã đăng nhập, bạn có thể thêm các bài viết bạn quan tâm vào danh sách theo dõi. Mỗi khi bạn đang đăng nhập và gặp bài viết bạn cần thêm vào danh sách theo dõi, ấn vào thanh [Theo dõi] nằm ở phía trên, bên phải ngoài cùng (hình ngôi sao, cùng hàng với các thanh [Sửa đổi], [Di chuyển],...). Và mỗi khi bạn đang đăng nhập với cùng tài khoản, bạn có thể ấn vào liên kết "trang tôi theo dõi" (cùng hàng với các liên kết như "đóng góp của tôi",...) để cho hiện ra những thay đổi gần đây xảy ra với những bài nằm trong danh sách theo dõi của bạn. Bạn cũng có thể bỏ bớt các trang trong danh sách theo dõi của bạn, khi vào trang để xem và sửa đổi danh sách theo dõi.

Bạn, dù chưa đăng nhập hay đã đăng nhập, cũng có thể theo dõi các thay đổi gần đây cho tất cả các trang bằng cách nhấn vào liên kết "Thay đổi gần đây", tại cột ở bên trái (cùng cột với các liên kết như "Trang đầu", "Trang ngẫu nhiên",...).

Trong trang thay đổi gần đây (đối với các trang bạn theo dõi hoặc với tất cả các trang), có nhiều chức năng giúp ích cho theo dõi.

Xem chú thích, lượng chữ cái thêm bớt sửa

Xem chi tiết từng sửa đổi so với phiên bản trước sửa

Thay đổi số lượng sửa đổi và quãng thời gian cần theo dõi sửa

Theo dõi theo không gian tên sửa

Theo dõi sửa đổi của từng nhóm thành viên (đã đăng nhập, vô danh, bot...) sửa

Theo dõi sửa đổi của từng thành viên sửa

Hủy sửa đổi phá hoại sửa

Dù bạn đã đăng nhập hay chưa, làm quản lý hay không, bạn hoàn toàn có khả năng hủy sửa đổi phá hoại nhanh chóng với những nút bấm tiện lợi.

Xem thêm sửa

  Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia